Wydarzenia
 
Przegląd Archiwalno Historyczny - tom VIIklik...


Informujemy że niedawno ukazała się wersja papierowa - tom VII - "Przeglądu Archiwalno-Historycznego" - periodyku wydawanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Historii UAM, Poznań.

Zwraca uwagę fakt, że w piśmie znajdujemy teksty zarówno członków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, jak i dotyczące ziemi wieluńskiej:
- Michał Michalski (WTN), Emigracja sezonowa do Niemiec z powiatu wieluńskiego w okresie międzywojennym (1918-1939); - Zbigniew Bereszyński (WTN), Strategia dynamicznego rozwoju i rozwój społeczno-gospodarczy Opola w latach 1971-1980.

Ponadto prof. Robert K. Zawadzki (Częstochowa) napisał o wydanej przez nasze Towarzystwo pracy Stanisława Kożuchowskiego, Prawda o klęskach Królestwa Polskiego… (opr. Z. Chodyła). Natomiast ks. Paweł Kostrzewski (WTN) z Częstochowy podał wspomnienie o Zmarłym Członku Honorowym Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego - ks. prof. Janie Związku.

Periodyk w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu http://poznan.ap.gov.pl/edukacja-2/publikacje/pah/ Warto wspomnieć, że również w poprzednich numerach, wszystkie dostępne online, publikowali swe teksty członkowie WTN.
  do góry