Wydarzenia
 
Gloria Artis dla Piotra Pawlaka

W dniu 1 lipca 2021 roku, członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego medal Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Gloria Artis, nagroda przyzna na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak czytamy w uzasadnieniu "Wyróżnienie otrzymał pan Piotr Pawlak, który prowadzi bardzo intensywną działalność skierowaną w stronę osób w najróżniejszym wieku, której głównym zadaniem jest budowanie zainteresowania zabytkami i ich historią. Od wielu lat popularyzuje on wiedzę o zabytkach naszego województwa poprzez działalność publicystyczną oraz organizację wycieczek i zajęć terenowych dla pasjonatów historii. Na podkreślenie zasługuje również dbałość Pana Pawlaka o przywrócenie pamięci o wielokulturowym dziedzictwie ziemi wieluńskiej oraz historii najnowszej, np. II wojnie światowej."

Piotr Pawlak jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (skarbnik), Społecznym Opiekunem Zabytków Powiatu Wieluńskiego oraz strażakiem ochotnikiem w OSP Skrzynno. Jest autorem wielu artykułów poświęconych zabytkom ziemi wieluńskiej, specjalizuje się w badaniu historii policji i stanu bezpieczeństwa powiatu wieluńskiego z okresu II RP. Jego działania ukierunkowane są na zachowanie dziedzictwa materialnego ziemi wieluńskiej.
  do góry