Wydarzenia
 
Piknik historyczny "Szlakami historii"

Siemkowicka lipaZ inicjatywy naszego Towarzystwa przy wsparciu Wójta Gminy Siemkowice Pani Zofii Kotyni, Wójta Gminy Osjaków Jarosława Trojana i Wójta Gminy Konopnica Grzegorza Turalczyka przeprowadzono akcje ustawienia tablic informujących o schronach OKH Stellung B2 w wybranych częściach ziemi wieluńskiej.

Podsumowaniem akcji był piknik historyczny "Szlakami historii". Referat "Linia umocnień niemieckich Stellung B1/B2. Budowa - przeznaczenie - losy" - wygłosił dr Zdzisław Włodarczyk. Uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach przedstawili spektakl "Nigdy więcej wojny!"

Dużą atrakcją dla licznie zebranych widzów były dwie grupy historyczne, którym serdecznie dziękujemy za przyjazd: Gloria Victis (Wieruszów) i III Okręgu Policji Państwowej z Radomia.

Szczególne podziękowania należą się Paulinie Lamorskiej-Machelskiej za przygotowanie i wyreżyserowanie przejmującego spektaklu oraz Mateuszowi Ostrycharzowi i Marcinowi Brożynie.

Tablice zostały wykonane dzięki dotacji Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
Wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
W ramach akcji planowane są dalsze akcje sprzątania schronów i działania edukacyjne.

Zdjęcia: Gloria Victis

  do góry